πŸ“• Node [[pinafore-shortcuts]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/pinafore shortcuts]]

Pinafore Shortcuts

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[pinafore]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/pinafore shortcuts]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/pinafore-shortcuts
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/pinafore-shortcuts