πŸ“• Node [[subtitles]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/subtitles]]
πŸ““ File subtitles.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

subtitles

  • a [[list]].
    • [[pull]] [subtitle]]
  • Many things have a [[title]] but no subtitle. It's often felt like a wasted opportunity to me.
  • You might think it annoying, but I like to think it's a reasonable hobby: writing [[subtitles]] to other people's work.
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/subtitles]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/subtitles
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/subtitles