πŸ“• Node [[ta-eis-heauton]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/ta eis heauton]]
πŸ““ File ta eis heauton.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Ta Eis Heauton

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/ta eis heauton]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/ta-eis-heauton
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/ta-eis-heauton