πŸ“• Node [[ta-heis-heauton]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/ta heis heauton]]

Ta Heis Heauton

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/ta heis heauton]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/ta-heis-heauton
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/ta-heis-heauton