πŸ“š Node [[tenzin-gyatso]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/tenzin gyatso]]

tenzin gyatso

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[dalai lama]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/tenzin gyatso]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/tenzin-gyatso
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/tenzin-gyatso
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/tenzin-gyatso