πŸ“• Node [[tit-for-tat]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/tit for tat]]
πŸ““ File tit for tat.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

tit for tat

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/tit for tat]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/tit-for-tat
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/tit-for-tat