πŸ“š Node [[un-objectives]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/un objectives]]

Un Objectives

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/un objectives]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/un-objectives
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/un-objectives
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/un-objectives