πŸ“š Node [[vscode-settings-sync]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/vscode settings sync]]

vscode settings sync

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/vscode settings sync]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/vscode-settings-sync
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/vscode-settings-sync