πŸ“• Node [[webminar-mode]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/webminar mode]]
πŸ““ File webminar mode.md (text) by @flancian ️本 πŸ“
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/webminar mode]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/webminar-mode
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/webminar-mode