πŸ“š Node [[weekend-17]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/weekend 17]]

weekend 17

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/weekend 17]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/weekend-17
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/weekend-17
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/weekend-17