πŸ“š Node [[white-kallax]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/white kallax]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[black kallax]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/white kallax]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/white-kallax
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/white-kallax
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/white-kallax