๐Ÿ“• subnode [[@flancian/you can run a flancian in your laptop]] in ๐Ÿ“š node [[you-can-run-a-flancian-in-your-laptop]]
๐Ÿ“• text contributed by @flancian ๆœฌ ๏ธ๐Ÿ‘ ๐Ÿ“

you can run a flancian in your laptop

 • [[tweets]] [[2021-06-01]]
 • only in the sense of running a model of myself as I'm sitting in front of my computer.
 • essentially: I'll make memory states of my personal laptop open, and include models in different levels of abstraction.
  • git repositories with code and data I use
  • VMs
  • window manager state, including which programs I'm running and (pending program support) which content it's loaded in them
   • currently including browser tabs.
  • state at different levels can be restored optionally
 • [[pull]] [[project snapshot]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
๐ŸŒ‰ bridge to [[project snapshot]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
๐Ÿ“– stoas (collaborative spaces) for [[@flancian/you can run a flancian in your laptop]]