πŸ“š Node [[linkeddata]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian@social.coop/linkeddata]]
πŸ““ LinkedData.md (text) by @flancian@social.coop
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian@social.coop/linkeddata]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/linkeddata
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/linkeddata
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/linkeddata