πŸ“š Node [[2021-09-30]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2021 09 30]]
πŸ““ 2021_09_30.md (text) by @forshaper
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2021 09 30]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-09-30
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-09-30
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2021-09-30