πŸ“š Node [[2022-04-08]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2022 04 08]]
πŸ““ 2022_04_08.md (text) by @forshaper
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2022 04 08]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-04-08
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-04-08
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-04-08