πŸ“š Node [[2022-04-30]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2022 04 30]]
πŸ““ 2022_04_30.md (text) by @forshaper
  • [[Gliders]] were used in [[World War II]]. They have not been used much since then, with [[helicopters]] and [[parachutes]] taking their place, but they still offer a more precise method of troop transportation for one to two [[fire]] [[teams]].
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2022 04 30]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-04-30
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-04-30
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-04-30