πŸ“š Node [[2022-05-15]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2022 05 15]]
πŸ““ 2022_05_15.md (text) by @forshaper
  • What do they best like to do? Where can they do it? Which[[group]] can they do it in? If that [[space]] does not stand out, can we [[create]] it?
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2022 05 15]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-05-15
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-05-15
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-05-15