πŸ“š Node [[2022-10-20]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2022 10 20]]
πŸ““ 2022_10_20.md (text) by @forshaper
  • What is the number of [[parts]] that this [[whole]] have that can be easily taken out and put back in? [[maintenance]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2022 10 20]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-10-20
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-10-20
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-10-20