πŸ“š Node [[2023-02-19]]
↳ πŸ““ Subnode [[@forshaper/2023 02 19]]
πŸ““ 2023_02_19.md (text) by @forshaper
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@forshaper/2023 02 19]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-02-19
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-02-19
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-02-19