πŸ“š Node [[2023-03-06]]
↳ πŸ““ Subnode [[@vera-mycorrhiza/2023 03 06]]
πŸ““ 2023-03-06.myco (text) by @vera-mycorrhiza

Just installed [[mycorrhiza>mycorrhiza wiki]]

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@vera-mycorrhiza/2023 03 06]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-03-06
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-03-06
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-03-06