πŸ“š Node [[2023-03-06]]
↳ πŸ““ Subnode [[@vera/2023 03 06]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
β­• portal to [[daya karo mata]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@vera/2023 03 06]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-03-06
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-03-06
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-03-06