πŸ“š Node [[broot]]
↳ πŸ““ Subnode [[@vera/broot]]
πŸ““ broot.md (text) by @vera
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@vera/broot]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/broot
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/broot
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/broot