📚 node [[david deutsch]]
📖 stoas
⥱ context
⥅ related node [[flancian]]
⥅ related node [[person]]
⥅ related node [[simulation]]
⥅ related node [[the beginning of infinity]]
⥅ related node [[writer]]