πŸ“š Node [[2021 05 27]]
πŸ““ 2021-05-27.md (text) by @vera
πŸ““ 2021-05-27.md (text) by @neil ️本 πŸ“

2021-05-27

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[2021 05 27]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-05-27
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-05-27
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2021-05-27