πŸ“š Node [[2022 04 12]]
  • [[work]]
    • I had nine meetings
πŸ““ 2022-04-12.md (text) by @neil ️本 πŸ“

2022-04-12

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[2022 04 12]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-04-12
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-04-12
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-04-12