πŸ“š Node [[logseq]]
↳ πŸ““ Subnode [[@an_agora@twitter.com/logseq]]
πŸ““ logseq.md (text) by @an_agora@twitter.com
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@an_agora@twitter.com/logseq]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/logseq
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/logseq
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/logseq