πŸ“š Node [[metta]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian@twitter.com/metta]]
πŸ““ metta.md (text) by @flancian@twitter.com

RT @bengo@mastodon.social flancian oops I forgot to #metta for #anagora https://t.co/KCp9mtC6N4


Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian@twitter.com/metta]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/metta
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/metta
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/metta