πŸ“š Node [[bardia]]
πŸ““ bardia.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Bardia

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[bardia]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/bardia
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/bardia
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/bardia