📚 node [[david deutsch]]
📖 stoa (open document) at doc.anagora.org/david-deutsch
⥱ context
⥅ related node [[flancian]]
⥅ related node [[person]]
⥅ related node [[the beginning of infinity]]
⥅ related node [[writer]]