πŸ“š Node [[git sync]]

git sync

πŸ““ git sync.md (text) by @agora@botsin.space
πŸ““ git sync.md (text) by @an_agora@twitter.com
πŸ““ git sync.md (text) by @anagora@matrix.org
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[git sync]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/git-sync
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/git-sync
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/git-sync