πŸ“š Node [[magnus hirschfeld]]
πŸ““ magnus-hirschfeld.md (text) by @ryan

Magnus Hirschfeld

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[magnus hirschfeld]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/magnus-hirschfeld
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/magnus-hirschfeld
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/magnus-hirschfeld