→ node [[manifesto]]
⟴ stoa (shared document) at doc.anagora.org/manifesto
⥱ context
⥅ context node [[2021-01-29]]
⥅ context node [[en-flancia-hay-un-agora]]
⥅ context node [[flancia]]
⥅ context node [[flancian]]
⥅ context node [[manifestos]]
⥅ context node [[meet]]
⥅ context node [[poverty]]
⥅ context node [[privilege]]