πŸ“š Node [[orgff28e0a]]

/sola

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[orgff28e0a]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/orgff28e0a
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/orgff28e0a
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/orgff28e0a