πŸ“• Node [[protopoi]]
πŸ““ File protopoi.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Protopoi

πŸ““ File protopoi.md (text) by @anagora@matrix.org
πŸ““ File protopoi.md (text) by @flancian@twitter.com
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[category theory]] built by an Agora user
πŸŒ‰ bridge to [[protopia]] built by an Agora user
πŸŒ‰ bridge to [[protopoi reading club]] built by an Agora user
πŸŒ‰ bridge to [[protopoi space]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[protopoi]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/protopoi
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/protopoi