📚 node [[slate-star-codex]]

Slate Star Codex

📖 stoa (open document) at doc.anagora.org/slate-star-codex
⥱ context
⥅ related node [[2020 12 20]]
⥅ related node [[blog]]
⥅ related node [[scott alexander]]
⥅ related node [[scott alexander]]