β†’ node [[vera]]

Vera

[[2021-06-23]]

#developer #protopian #anarchist

[[tailscale]] [[tailscale]]

The queen of everything

Fortunately, in [[flancia]] there is no monarchy :P (or [[patriarchy]])

a [[hot momma]]

β₯… pulled node [[notverapetrova]]

Notverapetrova

⟴ stoa (shared document) at doc.anagora.org/vera
β₯± context
β₯… context node [[2021-01-22]]
β₯… context node [[2021-06-23]]
β₯… context node [[2021-07-02]]
β₯… context node [[2021-07-17]]
β₯… context node [[[flancia]] (empty)
β₯… context node [[[hot-momma]] (empty)
β₯… context node [[agora-actions]]
β₯… context node [[agora-ext]]
β₯… context node [[agora-protocol]]
β₯… context node [[anar.chi.st]]
β₯… context node [[anarchist]]
β₯… context node [[anne-laure-le-cunff]] (empty)
β₯… context node [[books]]
β₯… context node [[chris-aldrich]]
β₯… context node [[client]]
β₯… context node [[email]]
β₯… context node [[fedstoa]]
β₯… context node [[flancian]]
β₯… context node [[friend]]
β₯… context node [[garden-party]] (empty)
β₯… context node [[isomorphic-git]]
β₯… context node [[logseq]]
β₯… context node [[m-prime]]
β₯… context node [[mastodon]]
β₯… context node [[maui]] (empty)
β₯… context node [[nathan-schneider]]
β₯… context node [[patriarchy]]
β₯… context node [[person]]
β₯… context node [[pr]]
β₯… context node [[programmer]] (empty)
β₯… context node [[project]]
β₯… context node [[tailscale]]
β₯… context node [[twitter]]
β₯… context node [[understory]]
β₯… context node [[vroid]]
β₯… context node [[wikilinks-everywhere]]