πŸ“š node [[walter-benjamin]]

Walter Benjamin

πŸ“– stoa (open document) at doc.anagora.org/walter-benjamin
β₯± context
β₯… related node [[2020 12 04]]
β₯… related node [[arcades project]]
β₯… related node [[essay]]
β₯… related node [[like]]
β₯… related node [[person]]
β₯… related node [[project]]
β₯… related node [[the narrator]]
β₯… related node [[the work of art in the age of mechanical reproduction]]